Onze begeleiding

Wij willen onze huisgenoten van Nr.6 en de bewoners van Nr.8 de mogelijkheid bieden om zo zelfstandig mogelijk te leven en zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden een beschermde woonvorm, midden in de maatschappij met zorg op maat.

In ons huis hebben de huisgenoten en bewoners een duidelijke eigen stem. Zelf hebben ze de regie over hun leven en de geboden zorg. De rol van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) is zeer belangrijk. Veelvuldig is er overleg met hun om richting te bepalen.

In combinatie met verblijf bieden wij huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging en begeleiding.

De huisgenoten en bewoners betalen de geboden begeleiding met ZIN (Zorg in Natura). Daarnaast vragen wij een bedrag voor de woonkosten (gebruik van de woning, servicekosten en voedingsgeld).